ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks
home

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks

ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ
ՄՈՒՐԱՑԱՆ
Անձնվեր հայրենասիրությամբ է տոգորված Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպը, որը գրողի ռոմանտիկական պատմափիլիսոփայության համապարփակ մարմնավորումն է, արտացոլում է 10-րդ դ. Բագրատունիների հայկական թագավորության շրջանի իրադարձությունները։ Վեպի սկզբնաղբ...