ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks
home

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks

ՉԵՆՔ ԱՍՈՒՄ, ԻՆՉՔԱՆ ԳԻՏԵՆՔ
ՍԼԱՎԻԿ ՉԻԼՈՅԱՆ
Հրատարակությունն ընդգրկում է Սլավիկ Չիլոյանի «Մենք մարդ ենք եղել» ժողովածուի օրիգինալ չափածոն՝ խմբագրական և սրբագրական որոշակի շտկումներով։ Կատարվել են նորահայտ բանաստեղծությունների, բանաստեղծությունների տարբերակների հավելումներ, ինչպես նաև մի շարք լ...