ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks
home

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԵՒ ՄԵՆՔ
ՇԱՀԱՆ ՆԱԹԱԼԻ
Շահան Նաթալիի (1884-1983) «Թուրքերը եւ Մենք» գրքոյկն ունեցել է չորս հրատարակութիւն (Աթէնք, 1928, 1931, Երեւան, 1991, 2011): Ներկայ հրատարակութեան համար հիմք է ընդունուել 1931թ. տպագրութիւնը՝ հաշուի առնելով վերջինիս ամբողջական լինելը: Այս գրքոյկում Նա...