ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks
home

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks

ՍԻՐՈ ՍՏՐՈՒԿՆԵՐԸ
ԿՆՈՒՏ ՀԱՄՍՈՒՆ
Կնուտ Համսունի նովելները հիմնականում հեղինակի մանկության հուշի կամ իր թափառ կյանքում տեսածի վերապրումներ են։ Հեղինակի վեպերում եղած որևէ դրվագ հաճախ շարադրվում է որպես ինքնուրույն մի պատմություն։ Այս հրատարակությունում զետեղված նովելները քաղված են «Տ...