ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks
home

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks

ՄԱՅՐԵՆԻՔ. ԴՐՈՇ
ԱՐՄԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ
Հեղինակի «Մայրենիք» եռագրության առաջին վեպն է, որում Հայաստանի դրոշի խորհուրդը բացահայտվում է հրապարակախոսության և գեղարվեստական պատումի միահյուսմամբ: